Zakres usług serwisowych

Oferujemy pełen zakres usług serwisowych dotyczących: klimatyzacji domowej, przemysłowej oraz precyzyjnej, chłodnictwa, ogrzewnictwa, oraz wentylacji.

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi budynków 24h.

Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje:

 • dokonanie oględzin zewnętrznych instalacji i urządzeń
 • czyszczenie skraplacza
 • czyszczenie parownika
 • czyszczenie filtrów parownika bądź wymiana
 • pomiar i regulacja ciśnienia pracy
 • sprawdzenie szczelności połączeń freonowych
 • sprawdzenie połączeń elektrycznych
 • pomiar prądu urządzenia
 • smarowanie podzespołów głównych
 • sprawdzenie sterownika
 • sprawdzenie drożności odpływu skroplin
 • test i regulacja pracy urządzenia

Przegląd nawilżaczy obejmuje:

 • dokonanie oględzin zewnętrznych instalacji i urządzeń
 • sprawdzenie podstawowych parametrów pracy nawilżacza
 • ocena prawidłowości pracy nawilżacza
 • rozpoznanie przyczyny sygnalizacji alarmów i nieprawidłowej pracy
 • czyszczenie elektrod oraz cylindrów bądź ich wymiana
 • sprawdzenie instalacji zasilania elektrycznego, sterowania i zabezpieczeń oraz test automatyki
 • korektę programu i nastaw oraz test pracy urządzenia

Wszyscy nasi serwisanci posiadają świadectwo kwalifikacji niezbędne do obsługi urządzeń zawierające substancje kontrolowane oraz świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.